เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

 วิริยะ 
viriyah logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย. 6,600฿.
  ทุน 2 แสน 8,800 จ่าย. 7,700฿.
  ทุน 3 แสน 9,900 จ่าย. 8,700฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย. 6,600฿.
  ทุน 2 แสน 9,900 จ่าย. 8,700฿.
  ทุน 3 แสน 10,900 จ่าย. 9,500฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย. 5,800฿.
  ทุน 2 แสน
7,700 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย. 5,800฿.
  ทุน 2 แสน 7,700 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
...........

2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน1แสน35up 5,900 จ่าย. 5,400฿.
  ทุน2แสน35up 6,900 จ่าย. 6,400฿.
  ทุน 1 แสน   6,900 จ่าย. 6,300฿.
  ทุน1.5แสน    (น้ำท่วม1เเสน) 
7,900 จ่าย. 7,200฿.
  ทุน  2 แสน     (น้ำท่วม2เเสน)    8,500 จ่าย. 7,800฿.
  ทุน  3 เเสน     (น้ำท่วม2เเสน) 
9,500 จ่าย. 8,800฿.
 (กระบะ) ทุน1แสน35up 6,500 จ่าย. 6,000฿.
ทุน2แสน35up 7,500 จ่าย. 7,000฿.
  ทุน 1แสน  6,900 จ่าย. 6,300฿.
  ทุน 1.5 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 
7,900 จ่าย. 7,200฿.
  ทุน  2 แสน     (น้ำท่วม2เเสน) 
8,500 จ่าย. 7,800฿.
ทุน  3 เเสน     (น้ำท่วม2เเสน) 9,500 จ่าย. 8,800฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย. 7,000฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย. 7,000฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 อินทรประกันภัย

2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 5,600 จ่าย. 4,900฿.
  ทุน 1 แสน 5,900 จ่าย. 5,200฿.
  ทุน 2 แสน 6,800 จ่าย. 6,000฿.
  ทุน 3 แสน 7,700 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 6,500 จ่าย. 5,700฿.
ทุน 1 แสน 6,800 จ่าย. 6,000฿.
  ทุน 2 แสน 7,800 จ่าย. 6,900฿.
  ทุน 3 แสน 8,900 จ่าย. 7,800฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 5,000 จ่าย. 4,400฿.
  ทุน 1 แสน 5,300 จ่าย. 4,700฿.
  ทุน 2 แสน
5,900 จ่าย. 5,200฿.
  ทุน 3 แสน 6,600 จ่าย. 5,800฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 5,300 จ่าย. 4,700฿.
ทุน 1 แสน 5,900 จ่าย. 5,200฿.
  ทุน 2 แสน 6,500 จ่าย. 5,700฿.
  ทุน 3 แสน 7,100 จ่าย. 6,200฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 ........ 

2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 6,300 จ่าย. 4,900฿.
  ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย. 5,100฿.
  ทุน 1.5แสน 6,800 จ่าย. 5,300฿.
  ทุน 2 แสน 7,100 จ่าย. 5,500฿.
  ทุน 3 แสน
7,600 จ่าย. 5,900฿.
ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 6,300 จ่าย. 4,900฿.
ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย. 5,100฿.
  ทุน 1.5แสน 7,400 จ่าย. 5,700฿.
  ทุน 2 แสน 7,800 จ่าย. 6,000฿.
  ทุน 3 แสน
9,000 จ่าย. 6,900฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 5,300 จ่าย. 4,200฿.
  ทุน 1 แสน 6,000 จ่าย. 4,700฿.
  ทุน 1.5แสน
6,300 จ่าย. 4,900฿.
  ทุน 2 แสน 6,600 จ่าย. 5,100฿.
  ทุน 3 แสน 7,300 จ่าย. 5,700฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 5,300 จ่าย. 4,200฿.
ทุน 1 แสน 6,000 จ่าย. 4,700฿.
  ทุน 1.5แสน 6,300 จ่าย. 4,900฿.
  ทุน 2 แสน 6,600 จ่าย. 5,100฿.
  ทุน 3 แสน
7,300 จ่าย. 5,700฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+ MINI (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 4,999 จ่าย. 4,000฿.
  ทุน 1 แสน 5,999 จ่าย. 4,700฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+ MINI (กระบะ) ทุน 5 หมื่น 5,299 จ่าย. 4,200฿.
  ทุน 1 แสน 5,999 จ่าย. 4,700฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 แอลเอ็มจี 
lmg1
2+  (เก๋ง) ทุน 1 เเสน 7,299 จ่าย. 6,400฿.
  ทุน 1 แสน 7,900 จ่าย. 6,900฿.
  ทุน 2 แสน 8,900 จ่าย. 7,800฿.
  ทุน 3 แสน 9,900 จ่าย. 8,700฿.
  ทุน 4 แสน
11,000 จ่าย. 9,600฿.
  ทุน 5 แสน 12,100 จ่าย. 10,600฿.
(กระบะ+ตู้) ทุน 1 เเสน 7,299 จ่าย. 6,400฿.
   ทุน 1 แสน 7,900 จ่าย. 6,900฿.
  ทุน 2 แสน 8,900 จ่าย. 7,800฿.
  ทุน 3 แสน 9,900 จ่าย. 8,700฿.
  ทุน 4 แสน
11,000 จ่าย. 9,600฿.
  ทุน 5 แสน 12,100 จ่าย. 10,600฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 1 เเสน 6,299 จ่าย. 5,600฿.
  ทุน 1 แสน 6,900 จ่าย. 6,100฿.
  ทุน 2 แสน
7,900 จ่าย. 6,900฿.
  ทุน 3 แสน 8,900 จ่าย. 7,800฿.
  ทุน 4 แสน 9,500 จ่าย. 8,300฿.
  ทุน 5 แสน 10,000 จ่าย. 8,800฿.
(กระบะ+ตู้) ทุน 1 เเสน 6,299 จ่าย. 5,600฿.
ทุน 1 แสน 6,900 จ่าย. 6,100฿.
  ทุน 2 แสน 7,900 จ่าย. 6,900฿.
  ทุน 3 แสน 8,900 จ่าย. 7,800฿.
  ทุน 4 แสน
9,500 จ่าย. 8,300฿.
  ทุน 5 แสน 10,000 จ่าย. 8,800฿.
 อลิอันซ์  
ll3
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 7,200 จ่าย. 6,300฿.
  ทุน 1 แสน 7,700 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 2 แสน 8,500 จ่าย. 7,500฿.
  ทุน 3 แสน 9,800 จ่าย. 8,600฿.
  ทุน 4 แสน
10,700 จ่าย. 9,400฿.
  ทุน 5 แสน 11,600 จ่าย. 10,200฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 7,600 จ่าย. 6,700฿.
ทุน 1 แสน 8,100 จ่าย. 7,100฿.
  ทุน 2 แสน 9,500 จ่าย. 8,300฿.
  ทุน 3 แสน 10,500 จ่าย. 9,200฿.
  ทุน 4 แสน
11,000 จ่าย. 9,600฿.
  ทุน 5 แสน 12,200 จ่าย. 10,700฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 6,600 จ่าย. 5,800฿.
  ทุน 1 แสน 6,900 จ่าย. 6,100฿.
  ทุน 2 แสน
7,700 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 3 แสน 8,600 จ่าย. 7,600฿.
  ทุน 4 แสน 9,100 จ่าย. 8,000฿.
  ทุน 5 แสน 9,700 จ่าย. 8,500฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 6,800 จ่าย. 6,000฿.
ทุน 1 แสน 7,300 จ่าย. 6,400฿.
  ทุน 2 แสน 8,100 จ่าย. 7,100฿.
  ทุน 3 แสน 9,100 จ่าย. 8,000฿.
  ทุน 4 แสน
9,800 จ่าย. 8,600฿.
  ทุน 5 แสน 10,500 จ่าย. 9,200฿.
 เอ็มเอสไอจี 
logo msig
ชั้น1(เก๋ง) ULTRA SAVE ทุน1-5เเสน  (EXCESS 3,000) 
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 2+(เก๋ง)  ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน)
6,200 จ่าย. 5,500฿.
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน)  7,200 จ่าย. 6,300฿.
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 7,700 จ่าย. 6,800฿.
   ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ)  ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 7,700 จ่าย. 6,800฿.
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน) 8,700 จ่าย. 7,600฿.
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 9,300 จ่าย. 8,200฿.
   ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง)  ทุน1เเสนS   (น้ำท่วม1เเสน)
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
   ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 5,500 จ่าย. 4,900฿.
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน)
6,700 จ่าย. 5,900฿.
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 7,200 จ่าย. 6,300฿.
   ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ)  ทุน1เเสนS   (น้ำท่วม1เเสน)
5,300 จ่าย. 5,100฿.
 ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 7,000 จ่าย. 6,200฿.
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน) 7,800 จ่าย. 6,900฿.
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 8,800 จ่าย. 7,700฿.
   ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 เมืองไทย
logo mti
2+  (เก๋ง) ทุน 1 เเสน 5,900 จ่าย. 5,700฿.
  ทุน 1.5 แสน 6,100 จ่าย. 5,900฿.
  ทุน 2 แสน 6,400 จ่าย. 6,200฿.
  ทุน 1 แสน 7,400 จ่าย. 6,500฿.
  ทุน 1.5 แสน
9,000 จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน 9,500 จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 1 เเสน 5,900 จ่าย. 5,700฿.
ทุน 1.5 แสน 6,100 จ่าย. 5,900฿.
  ทุน 2 แสน 6,400 จ่าย. 6,200฿.
  ทุน 1 แสน 7,400 จ่าย. 6,500฿.
  ทุน 1.5 แสน
9,000 จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน 9,500 จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 1 เเสน 4,900 จ่าย. 4,700฿.
  ทุน 1.5 แสน 5,100 จ่าย. 4,900฿.
  ทุน 2 แสน
5,300 จ่าย. 5,100฿.
  ทุน 1 แสน 6,700 จ่าย. 5,900฿.
  ทุน 3 แสน 7,500 จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3.5 แสน 7,700 จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 1 เเสน 4,900 จ่าย. 4,700฿.
ทุน 1.5 แสน 5,100 จ่าย. 4,900฿.
  ทุน 2 แสน 5,300 จ่าย. 5,100฿.
  ทุน 1 แสน 6,700 จ่าย. 5,900฿.
  ทุน 3 แสน
7,500 จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3.5 แสน 7,700 จ่าย. x,xxx฿.

 เทเวศ

 logo deves

2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน 7,200 จ่าย. 6,000฿.
  ทุน 2 แสน 8,200 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 2.5 แสน 8,700 จ่าย. 7,300฿.
  ทุน 3 แสน
9,200 จ่าย. 7,700฿.
  ทุน 3.5 แสน 9,700 จ่าย. 8,100฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน 7,200 จ่าย. 6,000฿.
  ทุน 2 แสน 8,200 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 2.5 แสน 8,700 จ่าย. 7,300฿.
  ทุน 3 แสน
9,200 จ่าย. 7,700฿.
  ทุน 3.5 แสน 9,700 จ่าย. 8,100฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน 6,500 จ่าย. 5,400฿.
  ทุน 2 แสน
7,300 จ่าย. 6,100฿.
  ทุน 2.5 แสน 7,700 จ่าย. 6,400฿.
  ทุน 3 แสน 8,100 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 3.5 แสน 8,500 จ่าย. 7,100฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน 6,500 จ่าย. 5,400฿.
  ทุน 2 แสน 7,300 จ่าย. 6,100฿.
  ทุน 2.5 แสน 7,700 จ่าย. 6,400฿.
  ทุน 3 แสน
8,100 จ่าย. 6,800฿.
  ทุน 3.5 แสน 8,500 จ่าย. 7,100฿.
 ........... 

2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 ไทยไพบูลย์ 
thaipaiboon logo
2+  (เก๋ง) ทุน1เเสน35up 5,163 จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน1แสน35up
x,xxx .จ่าย x,xxx฿.
  ทุน1.5แสน35up
x,xxx
 จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 1.5 แสน
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน1แสน35up
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน1.5แสน35up x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 1.5 แสน
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 1.5 แสน
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1.5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 1.5 แสน
x,xxx
.จ่าย x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1,5 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 เคเอสเค 
ksk logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 สินมั่นคง
logo smk
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 กรุงเทพ 
logo bangkok
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 คุ้มภัย 
safety logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 ไทยวิวัฒน์ 
logo thaivivat
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 ไทยศรี 
TZI logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 ทิพย 
tipaya logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 นวกิจ 
navakij. logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 นำสิน 
namsengins logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
 บริษัทกลาง 
rvp logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย. x,xxx฿.
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย. x,xxx฿.

(อาจมีข้อมูลเงื่อนไขเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ได้เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นต่างๆ
เช็คเบี้ยเทียบทุกบริษัทชั้้นนำ
ประกันชั้น 1,2,3,2+,3+ พรบ.งานต่ออายุ งานใหม่ โอนโค้ด ทุกประเภท
พรบ เก๋ง  กระบะ 
พรบ รถตู้ 
(พรบ รับส่วนลด100 บาท เมื่อซื้อคู่ประกันภัยที่จัดโปรโมรชั่น)
2752915z5p4b4w0ss...รับฟรี ผ้าไมโครไฟเบอร์ มูลค่า 150฿ เมื่อสั่งซื้อวันนี้...2752915z5p4b4w0ss

(รับต่อภาษีรถยนต์)

(ขั้นตอนการสั่งซื้อ+บัญชีธนาคาร คลิก)

ผ่อน 0% 6 เดือน (รับบัตรเครดิต)
ส่วนลดต่างๆไม่สามารถใช้กับระบบผ่อนชำระได้(จัดส่งฟรีทั่วไทย)
สอบถาม + เช็คเบี้ยโทร 089-4809029, 02-6917773 084-0043367
FAX-02-1083626  
ID LINE keng1kpp 
Email: keng1kpp@hotmail.com
ri iconประกันชั้น3 เก๋ง กระบะ ตู้ TAXI
ri iconประกันชั้น3 พร้อมพรบ
ri iconประกัน 2+
ri iconประกัน 3+

เคพีพี อินชัวรัน ประกันภัยรถยนต์

โปรโมรชั่น ประกันภัยชั้น 1 ,2+,3+,3,พรบ

เช็คเบี้ย ชั้น 1 ลด 10-20%  02-6917773
click    2+ 3+
ชั้น 3 เก๋ง + กระบะ + รถตู้

รับส่วนลด 10-20% ขึ้นไป ขายทุกบริษัทชั้นนำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-6917773 089-4809029 084-0043367  (Id line:keng1kpp) Email:keng1kpp@hotmail.com
(ลองแวะมาเช็คเบี้ยกับเราก่อนครับ แล้วค่อยตัดสินใจ)
KPPยินดีให้บริการ สะดวกปลอดภัย ไว้วางใจได้ครับ
(ให้คำปรึกษาประสานงานดูเเลลูกค้าตลอดอายุกรมธรรม์)
420 อินทามระ20 ถ.สุทธิสาร เเขวงดินเเดง เขตดินเเดง ก.ท.ม.10400
TEL- 02-6917773 089-4809029 084-0043367 FAX- 02-6917773