เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง เก๋ง(110) กระบะ(320) รถตู้(210)  
2A110 2A320 2A210  
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 300,000 300,000 300,000  
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) 600,000  600,000  600,000  
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -  -  -  
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้  -  -  -  
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง) - -  -  
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ - - -  
น้ำท่วม - - -  
ภัยธรรมชาติ - - -  
อื่นๆ - - -  
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)  
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+6) (1+3) (1+11)   
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 50,000 50,000  
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 50,000 50,000 50,000  
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 200,000 200,000  
เบี้ยประกันภัย พร้อมพรบ 2,500 3,500 4,000  
ส่วนลด %(ประหยัด) -405 -600 -700  
คงจ่าย 2,095 2,900 3,300  

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. ไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น เเละอายุรถยนต์
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (เก๋ง+กระบะ 4 ประตู รหัส 110) (กระบะ+CAB รหัส 320) (รถตู้ รหัส 210)
3. เบี้ยประกันข้างต้นนี้ รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. ไม่จำกัดอายุรถ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. อัตราเบี้ยนี้รวมส่วนลดกล้องบันทึกเเล้ว