เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

มอไซด์

1-3ปี

มอไซด์

4-5ปี

มอไซด์

1-3ปี มี PA

มอไซด์

4-5ปี มี PA

P2M10 P2M05 P2M10 P2M05
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 300,000 300,000 300,000 300,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  600,000  600,000  600,000 600,000 
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -  -  -
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง)  10,000 10,000   100,000 100,000 
สูญหาย/ไฟไหม้ 10,000 5,000 10,000 5,000
น้ำท่วม - - - -
ภัยธรรมชาติ - - - -
อื่นๆ - - - -
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)  -
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (2) (2) (2)  (2)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 50,000 50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) - - 50,000 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย 1,999 1,999 2,257 2,257
ส่วนลด % (ประหยัด) -200 -200 -207 -207
คงจ่าย 1,799 1,799 2,050 2,050

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

 1. สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ ไม่จำกัด CC (มอเตอร์ไซด์ส่วนบุคคลฟรีค่าเสียหายส่วนเเรก)                                                            (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าเสีย หายส่วนเเรก500บาทเมื่อเป็นฝ่ายประมาท)                                                       2. ส่วนบุคคลเเละรับจ้าง                                                                                                                                                 3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)                                                                                           4. ไม่จำกัดอายุรถ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน                                                                                                   5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ                           6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ                                                                     7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก