เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง เก๋ง(110) กระบะ(320) รถตู้(210)  
BB110 BB320 BB210   
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000 500,000 500,000   
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  1,000,000  1,000,000 1,000,000   
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -  -  -  
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง)  100,000 100,000  100,000   
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ - -  
น้ำท่วม - - -  
ภัยธรรมชาติ - - -  
อื่นๆ - -  
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)  
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+6) (1+3)  (1+6)  
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 100,000 100,000   
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 100,000 100,000 100,000   
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 300,000 300,000   
เบี้ยประกันภัย 3,333 3,333  
ส่วนลด % (ประหยัด) -533 -533  -533  
คงจ่าย 2,800 2,800  2,800  

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถญี่ปุ่น (คุ้มครองความเสียหาย100,000บาทต่อครั้ง เมื่อมีคู่กรณีรับผิด)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (เก๋ง+กระบะ 4 ประตู รหัส 110) (กระบะ+CAB 320)
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. ไม่จำกัดอายุรถ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. เงืิ่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด