เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง กระบะ(320)   รถตู้(210)  
3+320   3+210  
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000   500,000  
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  600,000    600,000  
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -    -  
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง) 100,000    100,000  
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ -   -  
น้ำท่วม -   -  
ภัยธรรมชาติ -   -  
อื่นๆ -   -  
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)    
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+4)   (1+4)   
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000   100,000  
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 100,000   100,000  
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000   200,000  
เบี้ยประกันภัย    
ส่วนลด % (ประหยัด)    
คงจ่าย    

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถยนต์กลุ่ม 3-5 (ยกเว้นรถยุโรป)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (กระบะ+CAB 320) (รถตู้ รหัส210)
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. จำกัดอายุรถไม่เกิน 20ปี ,ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน ไม่รับรถที่มีติดตั้งหลังคาคอกสูงเกินหัวเก๋ง ตู้ทึบ ตู้เเห้ง ตู้เย็น
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก