เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง กระบะ(320)      
2+320      
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง)  400,000    
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้  400,000
น้ำท่วม -
ภัยธรรมชาติ -
อื่นๆ -
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)  
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+2)      
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
เบี้ยประกันภัย 10,599      
ส่วนลด % (ประหยัด) -1,699      
คงจ่าย 8,900      

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถญี่ปุ่น (ยกเว้นรถอเมริกา+รถยุโรป+เกาหลี รถนำเข้า)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (กระบะ+CAB รหัส 320) คุ้มครองเฉี่ยวชนยานพาหนะทางบกที่มีเครื่องยนต์เท่านั้น
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. ทุน1-2เเสน จำกัดอายุรถไม่เกิน20ปี , ทุน3-5เเสน จำกัดอายุรถไม่เกิน15ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก